Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Resku

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY w Resku

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY w Resku   
Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.

 • osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki osoby niepełnosprawne
 • chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.

Zakres świadczonych usług
Zakład obejmuje opieką i leczeniem osoby, które nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziałach ostrych, jednakże ze względu na stan zdrowia, a także brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają nadal profesjonalnej pielęgnacji, opieki, nadzoru lekarskiego i dalszej rehabilitacji.

Możliwości ZOL  w Resku.

 • zakład Opiekuńczo Leczniczy znajduje się w przestronnym budynku.
 • na oddziałach zakład dysponuje 80 łóżkami
 • zakład zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.

Zakład nie może przyjmować pacjentów o schorzeniach

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnionych od alkoholu i  narkotyków
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Wymagane dokumenty do przyjęcia w ZOL:

 • Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna w szpitalu).
 • Ocena pacjenta według zmodyfikowane oceny skali BARTHEL. Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.
 • Decyzja o waloryzacji renty/emerytury

Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania tj. morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, HB

Dokumenty do pobrania:

Godziny otwarcia:
 • Szpital czynny całą dobę

SPSR Nowogard,
ul. Wojska Polskiego 7,
72-200 Nowogard

LABORATORIUM

adres: Szpital ul. Wojska Polskiego 7, I piętro.

Pobieranie badań i wydawanie wyników: poniedziałek - piątek od 7:30 do 12:00