Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie jako tzw. szpital węzłowy realizować będzie 0. etap programu szczepień przeciw COVID-19.  Grupy obywateli objęte tym etapem szczepień  i zainteresowane przyjęciem szczepionki zapraszamy do kontaktu.

W ramach ‘etapu 0 Narodowego Programu Szczepień’ zaszczepieni przeciw wirusowi SARS-CoV-2 mogą być:

  • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę)
  • pracownicy domów pomocy społecznej
  • pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej
  • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym sanitarno-epidemiologicznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie jako szpital węzłowy będzie realizować ten etap szczepień.

Wskazane wyżej osoby, zainteresowane szczepieniami prosimy o kontakt:

Informacja nt. szczepień i zgłoszenie chęci do zaszczepienia się przeciw COVID-19: Tel: 91 39 21 800

Równolegle ze zgłoszeniem chęci zaszczepienia się, osoby zainteresowane proszone są o podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie go jako ORYGINAŁU dokumentu do Przychodni POZ na ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Lub w formie skanu lub zdjęcia, przesłanego mailem na adres mailowy:

Do dnia: 28.12.2020 r., do godziny 9:00

Poniżej znajduje się formularz dla jednostek zgłaszających swój personel. Uzupełniony proszę przesłać na wskazany powyżej adres mailowy.

- Formularz
- Oświadczenie