-

Zapytanie ofertowe: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w sześciu zadaniach do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, jak; defibrylator z wyposażeniem, pompy strzykawkowe - 3 szt., diatermia chirurgiczna, skaner RTG, wózki transportowe – 2 szt. oraz ssak mobilny.

© SPSR Nowogard