-

Dostawa żywności zawartych w 14 pakietach do Magazynu Kuchni Głównej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

© SPSR Nowogard