Menu główne
2014 08 25 15
2014 08 25 14
2014 08 25 13
2014 08 25 12
2014 08 25 11
2014 08 25 10
2014 08 25 09
2014 08 25 08
2014 08 25 07
2014 08 25 06
2014 08 25 05
2014 08 25 04

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy 
nr konta: 75 9375 1012 4200 3753 2000 0010
BS Goleniów Oddział Nowogard

Telefony:

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

Rejestracja AOS
Poradnie specjalistyczne:
     tel. 91 577 05 79

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Szpital w Nowogardzie, zatrudni na stanowisko ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwo i ginekologia w nowo wybudowanym nowoczesnym szpitalu o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym.

Forma za­trud­nie­nia: do uzgod­nie­nia

Miejsce pracy: Nowogard woj. zachodniopomorskie

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych: „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.)”

Adres: Samodzielny Publiczny Szpitalu Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Zgłoszenia prosimy nadsyłać:
Zachęcamy do kontaktu na tel. kom. 781 44 66 45